Vek odchodu do dôchodku sa zvyšuje

S platnosťou od 1.1.2018 bude dôchodkový vek stanovený na 62 rokov a 139 dní. To je stále menej, ako v iných krajinách. Oficiálny dôchodkový vek nám nehovorí veľa o tom, ako dlho ľudia pracujú. Dosť veľa ľudí pracuje aj po dovŕšení dôchodkového veku.
V USA bol zavedený systém súkromných dôchodkov dávno pred Slovenskom. Dnes je situácia taká, že 8,3% Američanov nad 75 rokov ešte stále pracuje. Ešte raz: to sú osoby vo veku 75 rokov a viac. Čiže vo veku presne 75 rokov môže byť zamestnaných až okolo 15% ľudí. Ako vidieť v tabuľke, v kategórii 70-74 ročných pracuje 19,5% ľudí. Netreba pripomínať, že na Slovensku v 75 rokoch nepracuje takmer nikto. V roku 2000 v USA pracovalo okolo 5% ľudí nad 75 rokov. Keďže dnes je to 8,3% , miera zamestnanosti v tejto kategórii stúpla o 62%. To nám znázorňuje graf.

 rast zamestnanosti osôb nad 50 rokov v USA

Rast produktivity práce na Slovensku dosahuje okolo 3,5% p.a. Na to, aby systém súkromných dôchodkov dokázal ponúknuť rovnako vysoké dôchodky ako štátny prvý pilier, museli by dôchodkové fondy dosiahnuť kapitálové zhodnotenie na úrovni rastu produktivity, čiže spomínaných 3,5% nad infláciu.
Také zhodnotenie však z dlhodobého hľadiska fondy nedokážu dosiahnuť a preto sú dôchodky zo súkromného dôchodkového systému nízke. Americkí dôchodcovia sú potom nútení pracovať, aby si zachovali určitý životný štandard.
Ak sa na Slovensku chceme vyhnúť podobnému problému, tak treba okamžite zrušiť druhý a tretí dôchodkový pilier.

Komentáre sú povolené

Na blogu WordPress je predvolené nastavenie také, že váš prvý komentár podlieha schváleniu blogera. Vaše ďalšie komentáre už sú schválené automaticky. To je dosť nepríjemné pre čitateľov, najmä vzhľadom na to, že čitateľ dopredu nevie, ako sú komentáre nastavené.

Na tomto blogu môžete pridať prvý komentár bez schválenia. Je to nastavené.

Na svojom blogu si to nastavíte nasledovným postupom: My Site → Configure → Settings → Discussion → Before a comment appears → odznačiť Comment author must have a previously approved comment.